North Transylvania News

OPINIA TA CONTEAZĂ

Prima pagină » ARTICOLE » Proiecte REGIO | Creșterea eficienței energetice a clădirii publice „Școală gimnazială Avram Iancu Dej”

Proiecte REGIO | Creșterea eficienței energetice a clădirii publice „Școală gimnazială Avram Iancu Dej”

Un nou proiect REGIO vizează municipiul Dej. Este vorba despre Creșterea eficienței energetice a clădirii publice „Școală gimnazială Avram Iancu Dej”.

Proiectul Creșterea eficienței energetice a clădirii publice “Școala Gimnazială Avram Iancu” Dej, situată în strada Aurora nr. 5” cod SMIS 111559, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014- 2020 este implementat de către MUNICIPIUL DEJ, in perioada 19.01.2017-31.08.2021 și are o valoare totală de 2.810.924,20 lei, din care contribuția FEDR 1.814.944,26 lei iar 2.092,523,970 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014 -2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice din municipiul Dej.

Obiectul prezentului proiect

Prin realizarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice “Școala Gimnazială Avram Iancu” Dej, situată în strada Aurora nr. 5” cod SMIS 111559”, s-a urmărit creșterea eficientei energetice în clădirea cu destinație scoală amplasata in Municipiul Dej, strada Aurora nr. 5 prin lucrări de reabilitare, in sensul reducerii consumurilor specifice. Clădirea este destinata învățământului, iar lucrările executate au avut ca rezultat atingerea indicatorilor din proiect.

Rezultate obținute

Prin implementare, proiectul a contribuit la creșterea eficienței energetice în clădirea cu destinație scoală amplasata in Municipiul Dej, strada Aurora, nr. 5. ,prin reducerea consumurilor specifice, cu rezultat in sensul scăderii anuale a emisiilor de gaze cu efect de sera a clădirii si respecv scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publice.

Impactul proiectului

Proiectul are impact asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, creșterea calității mediului înconjurător , scăderea consumului de combustibil prin mai buna eficienta termica a clădirii cu destinația scoală, evitând folosirea de mijloace tehnice si materiale poluante.

Comunicatul poate fi descărcat și citit în integralitate mai jos.