North Transylvania News

OPINIA TA CONTEAZĂ

Prima pagină » ARTICOLE » Comunicat de presă | ”Pași spre Smart City în municipiul Dej”

Comunicat de presă | ”Pași spre Smart City în municipiul Dej”

UAT Municipiul Dej, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul ”Pași spre Smart City în municipiul Dej”, cod proiect C10 – 14 – 651 . Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.4 – ”Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, Investiția I.1.3 – ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice” .

Obiectivul general al proiectului este valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Investiții în infrastructura inteligentă prin introducerea unui sistem de gestiune a infrastructurii publice.

OS2. Realizarea unei documentații urbanistice digitalizate geospațial prin implementarea de instrumente de monitorizare extinsă a proceselor de lucru care vizează dezvoltarea și implementarea competențelor exclusive ale UAT-ului. În acest sens, este avută în vedere achiziția și implementarea unui sistem informatic integrat geospațial care vor acoperi necesitățile instituției. Modulele informatice care vor fi achiziționate vor viza atât zona de front-office, cât și de back-office și vor asigura interoperabilitatea și integrarea cu celelalte sisteme informatice ale UAT-ului.

OS3. Furnizarea a 10 stații de încărcare a autovehiculelor electrice, integrate în platforma geospațială, cu serviciile de proiectare și instalare aferentă.

OS4. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul UAT-ului, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 20 de persoane in ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice și a echipamentelor furnizate și implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.384.211,29 lei, (2.003.538,90 lei, reprezentând valoarea eligibilă prin PNRR, 380.672,39 lei, reprezentând valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR) din care 1.464.503,25 lei reprezintă ajutorul de stat/ajutor de minimis.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, în intervalul 21.11.2022 – 21.11.2023